familierecht

Familierecht

Juist in het familierecht is een persoonlijke benadering van de advocaat onmisbaar. Een goed inlevingsvermogen en het aandragen van praktische oplossingen bij privéaangelegenheden kan tot een passende oplossing leiden. Bij ons kantoor bent u daarvoor aan het goede adres.

Scheiden

Het verbreken van een lotsverbondenheid is een heftige aangelegenheid. Het is dankbaar werk om iemand gedurende het proces te mogen begeleiden. Wij maken ons sterk voor uw rechten, maar verliezen het belang van een respectvolle afhandeling en uw kinderen nimmer uit het oog.

Mediation

Het is mogelijk gezamenlijk ons kantoor in te schakelen. Indien u op goede voet staat met elkaar, is het van belang een advocaat te raadplegen. U wilt te allen tijde vermijden dat de ander over een aantal jaren procedeert over de inhoud van een convenant of een ouderschapsplan. Transparantie staat voorop. Partijen dienen gelijktijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat de advocaat in gemeenschappelijke verzoeken op dat punt onafhankelijk blijft om zo voor beide partijen (en de kinderen) een passende oplossing te bieden. Mr. Bissumbhar heeft diverse gemeenschappelijke verzoeken op een respectvolle en eerlijke wijze afgehandeld en staat u beiden graag bij.

Eenzijdig

Of u op goede voet staat met elkaar, heeft niet iedereen voor het kiezen. In dat geval bent u gebaat bij een efficiënte afwikkeling, zodat u als ouders verder kunt in plaats van partners. Mocht u geen kinderen hebben, dan heeft u uiteraard eveneens baat bij een efficiënte afwikkeling om een hoofdstuk af te sluiten.

Alimentatie

Wanneer u uit elkaar bent en de omstandigheden wijzigen, dan is het van belang een advocaat te raadplagen. Voldoen de gemaakte afspraken nog aan de wettelijke maatstaven? Is de bijdrage in de kosten van de kinderen niet te laag of te hoog? Nemen de inkomsten van uw ex-partner in grote mate toe, dan hebben uw kinderen recht om van die welstand mee te profiteren, ondanks het feit dat u uit elkaar bent. De alimentatie kan in dat geval naar boven worden bijgesteld. Het toetreden van uw ex-partner tot de arbeidsmarkt kan ook tot een andere verdeling van de kosten van de kinderen leiden. Dat kan een alimentatie verlagende factor zijn. Wij rekenen een standaardtarief van € 250,- excl. 6% kantoorkosten en 21% BTW voor een herberekening van de alimentatie gehanteerd, mits u de  benodigde financiële stukken aanlevert.

Omgangsregeling

Alhoewel een weekend per 14 dagen en de helft van de vakanties en feestdagen in het overgrote deel door Rechtbanken wordt opgelegd, is de laatste jaren een uitgebreide zorgregeling geen ongewone situatie. Co-ouderschap, maar ook extra dagen per week en incidentele opvang zorgen ervoor dat u meer tijd met de kinderen kan doorbrengen en dat is uiteraard in het belang van de kinderen. Ter voorkoming van onduidelijkheden voor u en uw kinderen dienen afspraken goed vastgelegd te worden in een ouderschapsplan.

Adoptie

Na een bepaalde verzorgingsperiode ontstaat het recht een kind te adopteren. In dat geval dienen aan een reeks aan vereisten te worden voldaan. Ook buitenlandse adopties kunnen door mr. Bissumbhar worden afgehandeld. Een Kafala-overeenkomst wordt door de Rechtbank als pleegzorgmaatregel beschouwt en extra vereisten zijn noodzakelijk om een adoptie naar Nederlands recht mogelijk te maken. In een gepubliceerde zaak van mr. Bissumbhar is toch een adoptie naar Nederlands recht tot stand gekomen. Voor de uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 27 novembver 2017 klik hier.

Overige familiezaken

Gezagszaken, vervangende toestemming voor een verhuizing/paspoortaanvraag, naamswijzigingen enzovoorts worden eveneens door ons kantoor behandeld. Neemt u contact op voor meer informatie.