Gysan van de Beek
  • secretariaat@advocatenkantoor-bissumbhar.nl

Gysan van de Beek

Juridisch medewerker

Gysan is een talentvolle Young Professional. Zij studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Met het einde van haar master in zicht, heeft zij haar opgedane theorie in de praktijk gebracht door middel van een zomerstage. Na deze stage is gebleken dat zij als juridisch secretaresse een goede aanvulling is op het secretariaat. Zij biedt u een luisterend oor wanneer u dit nodig heeft.

Als juridisch medewerker verricht Gysan ondersteunende werkzaamheden voor de advocaat. Zij is op de hoogte van de stand van zaken in uw dossier en plant graag voor u een afspraak in. Dit kan desgewenst via een videoverbinding. Ingekomen stukken stuurt Gysan zoveel als mogelijk dezelfde dag aan u toe, ook indien de advocaat naar zitting is. Zij is naast haar functie als juridisch medewerker ook office manager. Voor vragen over sponsoring kunt u eveneens bij haar terecht.

Verder is Gysan is ook fervent zwemster.