Mediation

Reena Bissumbhar begeleidt u als mediator graag bij het maken van passende afspraken. Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. U wilt duidelijkheid over de toekomst en het liefst zo snel mogelijk. Goede afspraken over de kinderen en met respect voor elkaar het hoofdstuk afsluiten.

Wat is het verschil tussen mediation en de advocatuur?

Mediation

Mediation is een specifieke vorm van bemiddelen. De partijen lossen hun eigen conflict op onder begeleiding van een derde, de mediator. De oplossing wordt gezocht in wederzijdse belangen. Om het wederzijds belang boven tafel te krijgen, moet de communicatie zodanig hersteld worden dat partijen in staat zijn met elkaar te onderhandelen. Als mediator begeleid ik u bij het herstellen van de communicatie en daaropvolgend het vinden van een passende oplossing.

Advocatuur

In bepaalde zaken is mediation niet mogelijk, zodat een partij ongewild toch op mij als advocaat een beroep moet doen. De meest voorkomende reden is de weigering van de andere partij deel te nemen aan de mediaton. Ook is mediation niet mogelijk indien sprake is van fysieke of psychische mishandeling, dan wel dat een partij niet bij machte zich te uiten over zijn of haar wens in het bijzijn van de ander. De advocaat richt zich overigens altijd op het construeren van een regeling in der minne zolang het belang van de cliënt dat vordert.

Mediation bij gemeenschap van goederen € 5.000,-

 • maximaal 3 gesprekken van 1,5 uur
 • het bestuderen van de aangeleverde stukken
 • het opstellen van het ouderschapsplan
 • inclusief berekening kinderalimentatie
 • het opstellen echtscheidingsconvenant
 • het opstellen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding
 • het opstellen van de akte van berusting
 • de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

Mediation bij huwelijkse voorwaarden € 6.250,-

 • maximaal 3 gesprekken van 1,5 uur
 • het bestuderen van de aangeleverde stukken
 • het opstellen van het ouderschapsplan
 • inclusief berekening kinderalimentatie
 • het opstellen echtscheidingsconvenant
 • het opstellen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding
 • het opstellen van de akte van berusting
 • de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

De genoemde pakketprijzen kunnen uitgebreid worden met de volgende opties:

 • Het berekenen van partneralimentatie € 500,- 
 • Rapportage accountant bij inkomen uit onderneming € 575,-

De kosten voor het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet bij de pakketprijzen inbegrepen. Mochten extra gesprekken noodzakelijk blijken, dan zullen deze werkzaamheden tegen het uurtarief in rekening worden gebracht.


Is er voor uw zaak geen pakketprijs beschreven?

Neem contact op met ons op telefoonnummer 0342 78 69 60 of stuur een e-mail naar info@advocatenkantoor-bissumbhar.nl.