strafrecht

Jeugdstrafrecht

Is uw kind aangehouden en overgebracht naar het politiebureau? De regels van het jeugdstrafrecht gelden als het kind nog geen 18 jaar was toen het feit werd gepleegd waarvan hij wordt verdacht. In de wet is bepaald dat de rechter in het jeugdstrafrecht moet kijken naar het pedagogisch belang; wat moet er gebeuren om te zorgen dat een jongere niet nog een keer bij de strafrechter komt? Dit betekent vaak dat de jongere te maken krijgt met instanties als de Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

Jongeren met een verstandelijke beperking

Jongeren met een verstandelijke beperking zijn vaak in alles jonger dan je op grond van hun biologische leeftijd zou verwachten. Als zij nog geen 21 jaar zijn, is het mogelijk om aan de rechter te vragen de regels van het jeugdstrafrecht toe te passen. Om de rechter hiervan te overtuigen is het belangrijk dat een gespecialiseerde advocaat als mr. Bissumbhar ter zitting bijstand verleend.

Geen kosten

De wet bepaald dat iedere jongere recht heeft op een door de Staat betaalde advocaat. Voor een zitting bij het Openbaar Ministerie, de zogenaamde TOM-zitting of bij de Kinderrechter bent u voor uw kind onder de 18 jaren géén kosten verschuldigd. Het is belangrijk dat deze advocaat de specifieke regelgeving van het jeugdstrafrecht beheerst. Mr. Bissumbhar is gespecialiseerd in jeugdstrafrecht en kan u uitleggen wat wel en niet mogelijk is. Daarnaast voegen het Openbaar Ministerie en de Rechtbank mr. Bissumbhar vaak toe aan jongeren die nog geen advocaat hebben.

Verhoorbijstand

Ook tijdens de verhoren bij de politie is bijstand aan de jongere onmisbaar. Hieronder vindt u een reactie van een 14-jarige cliënt waarvan de zaak uiteindelijk is geseponeerd.

De verbalisant zei dat mijn ouders voor het Halt-project hadden gekozen, omdat ze zouden denken dat ik het had gedaan. Mijn advocaat heeft toen ingegrepen. Ik had nog niet de kans gehad om mijn ouders te spreken. Mijn ouders hebben mijn verhaal nog niet gehoord. Mijn advocaat heeft mij geadviseerd eerst met mijn ouders te praten voordat ik een beslissing zou nemen hierover”