strafrecht

Strafrecht

Indien u wordt aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor, heeft u recht om een advocaat te raadplegen. Schroom niet om de politie te laten weten dat u mr. Bissumbhar wenst te spreken. Laat desnoods uw partner of familie contact opnemen met haar, zodat zij u kan adviseren. Tijdens de verhoren wordt uw positie al bepaald door het opmaken van processen-verbaal van de verhoren. Heeft u de advocaat nog niet gesproken, wees dan ook terughoudend met het afleggen van een verklaring bij de politie. Hiermee voorkomt u het schaden van uw eigen proceskansen op een terechtzitting.

Verdachte

Wanneer u vervolgens een dagvaarding ontvangt om voor de Rechtbank te verschijnen dan is het van belang de zaak goed voor te bereiden. Wij kunnen het procesdossier voor u opvragen bij het Openbaar Ministerie en aan de hand daarvan uw proceskansen met u doornemen en u ter zitting verdedigen.

Getuige

Als getuige is het eveneens verstandig om de hulp van een advocaat in te roepen. Al was het alleen maar om uzelf gerust te stellen over wat u kunt verwachten als u voor de rechter moet verschijnen.

Slachtoffer

Het recht van slachtoffers in het strafrecht krijgt steeds meer aandacht. Als slachtoffer van een misdrijf bent u vanuit uw kwetsbare positie beslist geholpen bij een advocaat, die niet alleen de strafrechtelijke kant van de zaak in de gaten houdt. De gevolgen van het misdrijf raken u persoonlijk en dat dient op de zitting tot uiting te komen. Wij begrijpen dat en stellen uw belangen als benadeelde voorop.