Over Advocatenkantoor Bissumbhar

Advocatenkantoor Bissumbhar is gevestigd in het midden van het land: Barneveld. Het team bestaat uit bevlogen en toegankelijke medewerkers. De advocaat mw. mr. R.M. (Reena) Bissumbhar enĀ  de vaste juridisch medewerker is mw. D. (Demi) van der Lee. Wij behandelen uitsluitend straf- en jeugdzaken.

Als verdachte ben je ’the underdog’ in een strafproces tegen het Openbaar Ministerie. Het is uitermate belangrijk dat je als individu wordt beschermd tegen de overheid. Als strafrechtadvocaat is een gedreven verdediging onmisbaar voor een eerlijk proces.

Binnen kantoor krijgt iedere zaak een dubbele juridische analyse. De juridisch medewerker Demi maakt een opzet van de bewijsmiddelen en duikt in de meest recente jurisprudentie. De advocaat Reena werkt dit verder uit en verdedigt u ter zitting.

Reena behandelt commune zaken en veelal regio gebonden zaken zoals verkeersdelicten. De rechtbank voegt Reena verder toe aan diverse jeugdstrafrechtzaken. Hierbij is de toegankelijke benadering en de pedagogische inslag Reena op het lijf geschreven.

In het jeugdrecht voegt de ontwikkeling van de minderjarige daar een extra dimensie aan toe. Tijdens ondertoezichtstellingen en machtiging uithuisplaatsingen kunt u zich gedomineerd voelen door een gezinsvoogd. De Kinderrechter wenst volledige informatie over de kinderen te ontvangen. Voor de kinderen dienen de feiten en omstandigheden ook vanuit het perspectief van de ouders aan de Kinderrechter te worden verteld. Alleen op die manier kan de Kinderrechter in het belang van het kind een zorgvuldige afweging maken.

Reena Bissumbhar