Over Advocatenkantoor Bissumbhar

Advocatenkantoor Bissumbhar is opgericht door Reena Bissumbhar. Zij is 10 jaar advocaat en specialiseert zich in familierecht, strafrecht en jeugd(straf)recht. Reena is tevens gekwalificeerd mediator.  

Het is dankbaar werk om iemand te begeleiden tijdens het einde van een lotsverbondenheid. Wij maken ons sterk voor uw rechten, maar verliezen het belang van een respectvolle afhandeling en uw kinderen nimmer uit het oog. In familiezaken is juist ter behoud van een goede verstandhouding een correcte afhandeling van uw (echt)scheiding noodzakelijk. Reena behandelt ook echtscheidingen op gemeenschappelijke basis als mediator. Als mediator heeft u in dat geval een advocaat met de benodigde juridische kennis en ervaring.

In het jeugd(straf)recht voegt de ontwikkeling van het kind daar een extra dimensie aan toe. Tijdens ondertoezichtstellingen en machtiging uithuisplaatsingen kunt u zich gedomineerd voelen door een gezinsvoogd. De Kinderrechter wenst volledige informatie over de kinderen te ontvangen. Voor de kinderen dienen de feiten en omstandigheden ook vanuit het perspectief van de ouders aan de Kinderrechter te worden verteld. Alleen op die manier kan de Kinderrechter in het belang van het kind een zorgvuldige afweging maken.

Anno 2020

De afgelopen jaren worden de kosten van rechtsbijstand in de politiek steeds meer ter discussie gesteld. Ondanks de financiële inperkingen in het systeem wenst Reena deel te blijven nemen aan de mogelijkheid ook minder draagkrachtigen in de samenleving bij te staan. Denkt u aan een huismoeder die de verzorging over 6 kinderen heeft en wenst te scheiden. Maar ook zeker in het geval dat u gedetineerd bent. Vaak nemen vooroordelen hierbij de overhand bij de gemiddelde Nederlander. Om ook de strafrechter zorgvuldig te informeren, dienen verdachten in het strafproces een stem te hebben. Dit bevordert het eerlijke proces en de goede rechtsbedeling.

mr. Reena Bissumbhar