Reena Bissumbhar
  • reena@advocatenkantoor-bissumbhar.nl

mr. Reena Bissumbhar

Advocaat

Reena Bissumbhar (1984) is een geboren en getogen Rotterdammer. Recht door zee en praktisch. In 2008 is zij afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie heeft Reena als vrijwilliger advieswerk verricht voor de Belastingwinkel Rotterdam, als student-docent gedoceerd, studentverslagen geschreven en als juridisch medewerker op verscheidene advocatenkantoren gewerkt. Ook heeft zij stage gelopen in Servië in verband met een zaak behandeld voor het Joegoslavië Tribunaal.

Naast deze relevante juridische werkervaring heeft Reena het voorzitterschap van strafrechtdispuut Wichmann bekleed, een studiereis naar Zuid-Afrika gemaakt en vele andere nevenactiviteiten verricht.

Na haar afstuderen werkte Reena als belastingadviseur bij Mazars op de afdeling Douane en Omzetbelasting. Echter, vanwege het gemis van de toga en de kloof tussen de vaak internationale cliënten en de adviseur koos zij voor een andere richting.

Haar carrière als advocaat begon Reena bij een advocatenkantoor in Krimpen aan den IJssel op een algemene rechtspraktijk. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht en jeugdrecht.

In 2012 richtte zij Advocatenkantoor Bissumbhar op met als doel: op een persoonlijk en betaalbare wijze hoogwaardige juridische bijstand verlenen. Op 1 januari 2014 is het kantoor verhuisd naar Barneveld.

Reena is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2995 AK Den Haag, tel. 070-335 35 35.  In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het werkgebied van Reena strafrecht. Op dit rechtsgebied worden jaarlijks door het volgen van cursussen ten minste 10 opleidingspunten behaald. Vanwege dit werkgebied beschikt ons kantoor niet over een derdengeldenrekening.

Ook is zij ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand  en voegt  de Rechtbank Gelderland en het Openbaar Ministerie Reena regelmatig als advocaat van een jeugdige aan een zaak toe.