Werkwijze

Werkwijze

Het 1e half uur van het intakegesprek is gratis. Tijdens het gesprek krijgt u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van uw kansen met een kosten- en batenanalyse. De advocaat bespreekt dan tevens de te verwachten kosten met u.

Honorarium

Ons kantoor hanteert uurtarieven tussen de € 215,- en € 250,- exclusief 6% kantoorkosten en BTW afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak. Kantoorkosten zijn de noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden voor een goede belangenbehartiging. Hieronder vallen kosten van dataverkeer, e-mail, telefoon, fax, kopieerwerk en overige ondersteuning.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. Deze worden separaat in rekening gebracht. Tijdens het intakegesprek wordt u hiervan op de hoogte gebracht. In geval van een procedure kunnen dit de volgende kosten betreffen griffierechten (Rechtbank/Hof), deurwaarderskosten, uittreksels et cetera.

U ontvangt iedere maand een declaratie met een urenspecificatie per 6 minuten. Op die wijze kunt u zien welke werkzaamheden op welke dag zijn verricht en hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag nemen.

Toevoeging

Ons kantoor voldoet aan de eisen om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen: in de volksmond ook wel pro deo genoemd. Een misverstand is dat u geen kosten heeft. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. De overheid betaalt een deel van de kosten en ons kantoor ontvangt een forfaitair bedrag aan het einde van de zaak.

Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan zal de advocaat tijdens het intakegesprek dit direct onderzoeken en met u bespreken. Zo nodig zal namens u de aanvraag worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand gaat daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden zoals die door de belastingdienst worden verstrekt. Voor meer informatie kijkt u op de website: www.rvr.org. De schalen treft u onderstaand aan. Gedurende een echtscheidingsprocedure wordt u door de Raad voor Rechtsbijstand voor de verstrekking van de toevoeging in de categorie alleenstaand ingedeeld.

Inkomensgrenzen 2023

Tabel eigen bijdragen 

Alleenstaand Normen 2023 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m €  21.300 € 218 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 402 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 574 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 747 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 918 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 42.400

Komt u in aanmerking voor een toevoeging dan wordt, een gereduceerd bedrag aan griffierechten geheven. De deurwaarder brengt in zijn geheel geen kosten in rekening wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt. Dit is alleen anders in het geval van een onverhoopte proceskostenveroordeling. Bij verwijzing door het juridisch loket met een diagnoseformulier voor een reguliere toevoeging beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of u voor een korting van € 59,00 op de eigen bijdrage in aanmerking komt.

Sinds 2020 past de Raad voor Rechtsbijstand de korting automatisch toe en hoeft u niet meer langs het juridisch loket.